Let us take you to Paris

We take
you to
Paris.

Vijf bedrijven, verenigd in The Road to Paris pakken de verduurzaming van kantoren projectmatig aan. Ze werken daarbij samen met een team van specialisten op het gebied van onder andere isolatie, gevels, daken, installaties en energiemanagement.

Over ons
Road to Paris
Onderweg naar Parijs? Wij helpen u de Parijsnorm te halen.

Over ons

In Road to Paris hebben vijf ondernemingen hun krachten gebundeld: KOERS, IOB, MAIN-Energy, SPIE en Goodmorrow. Zij staan via een gestructureerd stappenplan voor een projectmatige aanpak van verduurzaming. Samen bieden ze de optimale weg naar Parijs. Met logische oplossingen gebaseerd op jarenlange ervaring.

Uitgangspunten

The Road to Paris hanteert een gestructureerd stappenplan voor een projectmatige aanpak van verduurzaming. Na een quick-scan en rapportage met opties, kan er worden gekozen voor een haalbaarheidsonderzoek. Vervolgens kan er een plan van aanpak worden opgesteld voor de uitvoering en het beheer en onderhoud.

De oplossing

De focus van The Road to Paris ligt op energiebesparing. Om de energieprestatie van een gebouw te verbeteren zijn bouwkundige verbeteringen nodig, zoals isolatie van het dak of het vervangen van de gevelbeglazing. Dat is cruciaal bij oudere gebouwen. Deze energiebesparende maatregelen kunnen aangevuld worden met installatietechnische en organisatorische maatregelen.

Let us take you to Paris!

Forward is the only way

De voordelen op een rij

De overheid houdt toezicht en gaat actief handhaven op kantoren die niet voldoen aan C label per juli 2023.

• 01

Voldoen aan wetgeving

Een transparante aanpak met een helder stappenplan wordt voorafgegaan door een quickscan voor inzicht in de mogelijkheden.

• 02

Inzicht in mogelijk­heden

De quickscan en rapportage worden uitgevoerd door een onafhankelijk adviseur. En u wordt nauw betrokken bij het proces.

• 03

Onafhankelijk advies

• Whitepaper

Voor 2040 klimaat neutraal

Is dit niet genoeg om u te overtuigen?

Besparende maatregelen worden gevonden in het verbeteren van de gebouwschil en optimalisatie van bestaande installaties d.m.v. slimme meettechnologie en energiemanagement.

• 04

Integrale aanpak

Het gehele proces wordt georganiseerd aan de voorkant. Onze onafhankelijke adviseur coördineert samen met u alle gewenste onderdelen van het stappenplan.

• 05

Een aanspreek­punt

Gebouwen die niet aan de C label verplichting voldoen zullen naar verwachting binnen 5 tot 10 jaar sterk in waarde dalen. Ook financiering wordt lastiger.

• 06

Beter renderend gebouw

Wij zijn als organisatie op elkaar ingespeeld om zowel groot- als kleinschalige verduurzamingsprojecten projectmatig aan te pakken.

• 07

Snelheid van handelen

The road to 2023

Integrale aanpak

De aanpak richt zich op de vermindering van de energievraag. Dat kan door het verbeteren van de gebouwschil en klimaat installaties, energiemanagement en de introductie van duurzame energie-opties.

Integrale aanpak
Alle kantoren groter dan 100 M2 minimaal label C vanaf 1 januari 2023.
A practical approach

Planmatige aanpak in vijf heldere stappen

De aanpak richt zich op de vermindering van de energievraag. Dat kan door het verbeteren van de gebouwschil en klimaat installaties, energiemanagement en de introductie van duurzame energie-opties.

Oplossingen

Oplossingen

• 01

Vollasturen ventilatoren beperken door afschakelen van ventilatoren bij lager ventilatiedebiet.

• 02

Onnodig aanstaan van ventilatie buiten bedrijfstijd voorkomen.

• 03

Warmte uit uitgaande ventilatielucht gebruiken voor voorverwarmen ingaande ventilatielucht bij gebalanceerd ventilatiesysteem.

• 04

Opstarttijd cv-installatie regelen op basis van buitentemperatuur en interne warmtelast.

• 05

Aanvoertemperatuur CV-water automatisch regelen op basis van buitentemperatuur.

• 06

Energiezuinige warmteopwekking van tapwater toepassen.

• 07

Energiezuinige warmteopwekking toepassen.

• 08

Onnodig branden van ruimteverlichting in pauzes en buiten bedrijfstijd voorkomen.

• 09

Onnodig branden van buitenverlichting voorkomen.

• 10

Geïnstalleerd vermogen binnenverlichting beperken.

• 11

Geïnstalleerd vermogen reclameverlichting beperken.

• 12

Geïnstalleerd vermogen accentverlichting beperken.

• 13

Geïnstalleerd vermogen buitenverlichting beperken.

• 14

Warmteverlies via warmwaterleidingen en -appendages beperken in onverwarmde ruimten.

• 15

Warmte- en koudeverlies via buitenmuur beperken.

Herkent u zich in onze filosofie en aanpak?

Of wilt u de whitepaper downloaden?
Neem dan contact op met Roland van der Hoek

info@theroadtoparis.nl of bel +31 (0)88-0990220

In december 2015 werd op de VN-klimaattop in Parijs door 195 landen een nieuw klimaatverdrag gesloten, het Klimaatakkoord van Parijs. Een historisch akkoord. Want voor het eerst werd een bindend verdrag gesloten, waarbij werd afgesproken de uitstoot van broeikasgassen zoals CO2 aan te pakken.

In ons land staat in het in 2019 gepresenteerde Klimaatakkoord hoeveel procent wij de CO2-uitstoot moeten terugdringen. De Nederlandse overheid wil in 2030 49% minder CO2 uitstoten ten opzichte van 1990; in 2050 moet dat 95% minder zijn. De EU wil dat eerste streefgetal zelfs omhoog gebracht zien tot 55%.

Belangrijk onderdeel van de afspraken is de label-C verplichting voor kantoren per 1 januari 2023. Een flinke uitdaging, want op dit moment heeft bijna de helft van de 60 miljoen vierkante meter Nederlandse kantoorruimte nog geen energielabel-C.

Revitalisering en verduurzaming spelen een belangrijke rol op weg naar Parijs. De druk om te verduurzamen wordt opgevoerd. Niet alleen omdat de overheid per 1 januari 2023 een energielabel-C eist voor kantoorgebouwen, maar ook verschillende banken hebben al aangegeven dat ze de commerciële vastgoedportefeuille binnen tien jaar volledig willen vergroenen. Door verplichte energielabels te introduceren bij het verstrekken van nieuwe financieringen willen ze een bijdrage leveren aan het op peil houden of zelfs verhogen van de waarde van het onderliggende vastgoed. Verwacht wordt dat gebouwen die niet verduurzaamd zijn, binnen vijf tot tien jaar sterk in waarde zullen dalen. Ook huurders kiezen steeds vaker voor een duurzaam gebouw. Allereerst vanwege de lagere exploitatiekosten (energienota). Maar ook vaak vanwege het positieve effect op het imago. Duurzame huisvestiging wordt een visitekaartje voor een onderneming.

Kortom, door uw gebouw te verduurzamen voldoet u niet alleen aan huidige en toekomstige wettelijke verplichtingen, maar zorgt u er ook voor dat uw vastgoedportefeuille haar waarde behoud of zelfs vergroot. En dat kan eenvoudig met Road to Paris, een initiatief waarmee verduurzamen een peulenschil wordt.

De energielabel C-verplichting zal ingaan per 1 januari 2023 en geldt voor zowel publieke als private gebouwen die volgens de Basisregistraties Adressen en Gebouwen (BAG) een kantoorfunctie hebben. Voor de gebouwgrootte is een ondergrens ingesteld van 100 m2 BVO. De energielabel C-verplichting komt neer op een Energie Index van maximaal 1,3 (lager = zuiniger). Monumenten zijn vooralsnog uitgezonderd. De minister bekijkt of gebouwen met een andere functie, zoals winkels, ziekenhuizen en onderwijsgebouwen aan een vergelijkbare verplichting onderworpen kunnen worden.

In het artikel “Doing Well by Doing Good? Green Office Buildings” (American Economic Review door Piet Eichholtz, hoogleraar Vastgoedfinanciering en Vastgoedbeleggingen aan de Universiteit van Maastricht, in samenwerking met Nils Kok en John Quigley) wordt op basis van een vergelijking tussen 694 groene gebouwen en 7489 reguliere gebouwen aangetoond dat de groene gebouwen een 2% hogere huurprijs opleveren en 6% tot 9% hogere effectieve huurinkomsten genereren (huur vermenigvuldigd met bezettingsgraad). Daarnaast komt uit de studie naar voren dat de groene gebouwen een 16% hogere verkoopprijs hadden, mede omdat het risico door de stabiele bezettingsgraad kleiner werd verondersteld. De cijfers uit dit onderzoek zijn inmiddels een jaar of tien oud en afkomstig uit de VS, maar inmiddels vindt, zo blijkt, in Nederland een flinke inhaalslag plaats en gaan we ook die kant op.

Door deze website te gebruiken ga je akkoord met onze privacy voorwaarden